I informasjonsflytsonen

Av: Boye Brogeland

Bergen Akademiske BK forsvarte gullet i NM for klubblag, og ett av deres mest interessante spill kom i siste halvrunde i den avgjørende kampen:

Vests dobling viste minst fire spar, og 2 ruter fra Nord fortalte om en god høyning med (minst) 3-korts hjerter. Øst støttedoblet for å vise 3-korts spar. 2 hjerter viste minimum (pass ville ha indikert bedre kort). Thomas Charlsen nøyde seg i første omgang med 3 hjerter over 3 ruter, men da Øst forsøkte 3 grand, regnte Charlsen med at makker ikke hadde bortkastete verdier i ruter og satset på at det var spill for 4 hjerter.

Vest spilte ut spar 10 som Øst vant med esset. Han tok for ruter ess og skiftet til kløver 5. Hva er din spilleplan?

Beste trumfbehandling isolert sett er å ta for hjerter ess og spille en hjerter til damen. Følger Øst med hjerter knekt eller 10 under esset, bør man dog nøye seg med hjerter 8 i bordet (begrenset valg; Kkn/K10 er mer sannsynlig enn akkurat kn10).

Her hadde imidlertid spillefører fått informasjon fra meldingsforløpet om at hjerter konge satt hos Øst. Dessuten hadde Vest meldt på «knapper og glansbilder», noe som tydet på at han hadde minst 5-korts ruter. Hvis vest hadde hatt singleton kløver, ville han trolig ha spilt den ut, så østs sannsynlige fordeling virket å være 3-3-6-1.

Spillet så slik ut:

Christian Bakke stakk Østs kløverretur med damen og spilte en liten hjerter fra hånden. Da Vest fulgte med toeren, nøyde Bakke seg med åtteren i bordet. Øst vant med knekten, men etterpå løste Bakke trumfen med én taper ved å trekke hjerter dame i denne posisjonen:

D 5

10        K 7

E 9 6 4

Bakkes intrafinesse ga 420 på bok og 10 IMP da det ble bet i samme kontrakt ved det andre bordet. Det var et viktig bidrag til storseieren mot Sortland, som åpnet muligheten for et nytt bergensgull da Sunndalsøra snublet på oppløpssiden.

Oppdaget du forresten hvordan kontrakten kunne ha vært betet? Jo, Øst skal skifte kløver i andre stikk uten å ta med seg ruter ess. Når han kommer inn på hjerter knekt, spiller han en ruter til makker og får det fjerde stikket på en kløverstjeling.