Bakke igjen (og Bogø igjen)

Av: Kåre Bogø

Syd åpnet ved dette bordet i en 8-12 Nt. Det gikk 2 passer før Christian meldte inn 2ru =fight i en major. Pass fra åpner og Charlsen meldte 2 sp som inv mot hjerter. Den løfter Christian til utgang.

Utspillet var ru 7 som gikk til nord sitt ess. Nord fortsatte i stikk 2 med liten ru tilbake som Christian vant med kongen. Så fortsatte Christian med kløver som ble stukket med esset foran bordet, nord la kl 6. Syd skiftet liten sp til bordets ess.

Nå var kontrakten trygg med trumfen 3-2 dersom man spilte ess, konge hj og kunne hive spartaperne på KQ kløver, men det så veldig ut som syd startet med 4hj.

Christian fortsatte med KQ kløver med to sparavkast etterfulgt av ny kløver til lav stjeling. Syd måtte stjele over, og fortsatte med sp til stjeling hos spillefører. Det var fortsatt et kommunikasjonsproblem for spillefører i trumfen, men da Christian fikk seile hj 10, kunne han fortsette med hj ess og hj til kongen, før den 13. kløveren og ru dame tok de to siste stikkene for hjemgang.