Aal skviser Ellingsen/Marstrander

Av: Kristian B Ellingsen

Vi skal se nærmere på et av spillene fra tredje runde. Hvordan ville du og din makker meldt følgende kort, og hva ville blitt sluttkontrakten?

E 10 4
K 4 3
E 9 7
E 9 4 2

V/I

8
E D kn 9 8 7 2
K 6 2
7 5

 

Her ser vi hvordan meldingene gikk i kampen mellom Studentenes BK og Sortland BK:

 

Vest                     Nord                    Øst                       Syd

Marstrander P. Eide                 K. B. Ellingsen    S. J. Aal

3 kl1)                   pass                      pass                      3 hj
pass                      4 kl2)                   pass                      4 ru3)
pass                      4 sp3)                   dbl                       pass
pass                      rdbl4)                   pass                      5 hj
pass                      6 hj                      pass                      pass
pass

  • Sperr
  • Godt løft i hjerter
  • Kontrollmelding
  • Førstekontroll i spar

Sverre Johan Aal fra Studentenes BK ble altså spillefører i 6 hjerter på syds hånd. Hvordan er så utsiktene i den kontrakten?

Det er ett sparstikk, syv trumfstikk, to ruterstikk og ett kløverstikk, altså elleve stikk totalt. Tilsynelatende blir det én taper i trumf og én i ruter. Ser du noe håp om å vinne kontrakten, og hvordan planlegger du spilleføringa med kløver konge ut fra vest?

Sverre Johan stakk utspillet med kløver ess, og øst fulgte med tieren. Deretter fortsatte han med ny kløver. Aktuelt stjal øst med hjerter 10, og nå var det undertegnede sin tur til å innta hovedrollen i spillet. Nå hadde jeg nemlig sjansen til å beite kontrakten. Det er kun én farge tilbake som beiter kontrakten nå. Kan du se hvilken?

Ikke les videre før du tror du vet svaret!

Her ser du alle fire hendene:

For å beite kontrakten må det skiftes ruter. Det er nemlig det eneste som bryter den tosidige skvisen som oppstår idet spillefører trekker trumfen til bunns. Med trusselkort i både spar og kløver hos blindemann, må motspillerne holde på hver sin svarte farge. Dermed er det ingen som kan holde ruteren gardert, og ruterkvisten hos spillefører er det avgjørende kortet som gjør at kontrakten står med noe annet en ruter i skift.

Selv om det slett ikke var umulig, var det ikke nødvendigvis så lett å se for seg hvordan spillet så ut allerede så tidlig, og aktuelt ble det spilt spar konge fra øst i stikk tre. Spillefører vant med esset, tok ut trumfen, og stjal en spar på hånda. Deretter trakk han trumfen til bunns.

Sluttposisjonen før den siste trumfen ble spilt:

Idet hjerter 7 spilles, har ikke vest annet valg enn å kaste ruter siden han må holde kløveren gardert. Dermed kan spillefører kaste kløveren, som nå har gjort nytten sin som trusselkort. Så er det østs tur til å bli skvist. Han må holde sparen, og dermed må også han oppgi ruterholdet. Spillefører kan dermed avslutte med ruter til esset, ruter til kongen og så ta sitt tolvte stikk på ruter 6. Ruter ut bryter også skvisen, men det var nok ikke blant de to mest aktuelle alternativene.

Vunnet slem ga 11 IMP til Studentenes BK da Sortland BK stoppet i utgang ved det andre bordet. Martin Andresen, som for anledninga spilte med Tor Helness på TopBridge BC, vant også slem på spillet etter ei tilsvarende spilleføring.