Thomassen fant ikke motspillet

Christian Bakke prøvde den eneste måten det var mulig å få hjem kontrakten på, og når Paul I. Thomassen ikke fant mottrekket, ble det full pott på Christian:

Spar kom ut til 8-9-A, så følger liten kløver til knekten som stikkes med esset.

Etter en liten grukk fortsetter Thomassen med spar, og dermed får Bakke saket en ruter i bordet på kløverhonnørene og får trumfet en ruter etter ruter til esset og mer ruter.  Motparten kan ta ut to av bordets trumfer, men ikke den tredje!

En liten hjerter når han er inne på kløver ess, da blir det ingen stjeling og 1 bet når syd kommer inn på ruter konge og returnerer nok en hjerter.

1 Comment

Kommentarer er lukket.